Фокстрот

Фокстрот е един от стандартните спортни танци. Началото му е поставено през 20-те години на 20 век. Танцът е от бавните бални танци и се счита за началото на друг бален танц – куикстеп.

Смята се, че името „фокстрот“ идва от „лисича стъпка“, тъй като изисква изящни движения.

Танцът се изпълнява в двойка. Характерни са така наречените хлъзгащи стъпки, които напомнят английски валс, въздушност и лекота на изпълнението.

Днес се танцуват няколко разновидности на фокстрота. В Америка той е особено популярен като социален танц на различни масови събития. Американският стил позволява пълна свобода на изразяване, като се използват различни позиции и хват от тези в състезателния вариант

Фокстротът е считан за най-сложният технически стандартен танц, затова влиза в задължителната програма едва в по-високите състезателни класове.