Английски валс

Английският валс е наричан „кралят на танците“. Той е един от петте стандартни танца.

Нарича се още бавен валс, защото за разлика от виенския валс, се танцува по-плавно и бавно в 3/4-такт. При английския валс в минута има около 30 такта, които са двойно повече при виенския валс.

Поради това, че английският валс е сравнително бавен, за него са характерни издигания и потъвания, липсващи при виенския валс.