Спортни танци

Спортните танци се считат за вид спорт и като такъв се танцуват под строго определени правила. Разделени са на две големи групи, в зависимост от характеристиките и произхода си: латиноамерикански и стандартни танци.

Латиноамериканските танци са отличават със своята пищност, характерното движение на бедрата и таза, и по-свободното движение между партньорите.

Стандартните танци, чийто произход е обвързан с изисканите балове през миналите векове, се характеризират със строго определена позиция на тялото, прави бедра и елегантност и консервативност на движенията.

Състезателните класове са разделени в зависимост от възрастта и майсторството на състезателите. Най-ниският танцов клас е Е, следват D, C, B, A и М, който е най-високият, „международен“ клас.

Възрастово са разделени на: деца I, деца II, юноши-младша възраст, юноши-старша възраст, младежи и аматьори над 18 години. Също така има и състезателен клас „сеньори“, които са над 35 години. Една танцова двойка се състои от дама и кавалер, които заедно танцуват на сцена.