Народни танци

Народните танци са неизменна част от бита и душевността на българския народ. В тях са отразени характерът, темпераментът и на духа на българина. Няма човек, който поне веднъж в живота си да не е танцувал ръченица или хайдушко хоро.

Стилът в българските народни танци се е формирал в продължение на векове в зависимост от условията на материалния и духовен живот, нравите, обичаите и поминъка, при които е живял народът.

Основните белези, определящи стила на българските народни танци са:

Съсредоточаването на движенията главно в краката, като главата, ръцете и тялото също заемат участие при играта, макар и в значително по-малка степен.

Всички движения на тялото в своята съвкупност са израз на богатото душевно състояние у танцуващия българин.

Движенията са наситени с дълбока вътрешна динамика и сякаш идват отвън и се затварят дълбоко в танцуващите.

Стойката в танца е леко приклекнала, движенията са пружиниращи. Стъпването е преди всичко от пръсти към цяло ходило, което осигурява пружинирането. Стъпва се и на цяло ходило и по-рядко на пета.

Българските народни танци са като пъстър букет, събрал в себе си аромата и цветовете на всяко кътче на страната ни. Затова трябва да ги пазим, съхраняваме и предаваме красотата им на следващите поколения.

В Танцово училище „Art&Dance“ ще ви разкрием магията на българските народни танци от всички фолклорни области. При нас може да танцувате за удоволствие, но ние със сигурност ще ви вдъхновим да показвате народните хора на сцените на малки и големи фестивали, концерти и фолклорни състезания.